Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1 Definicje


Poniższe określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Klient – osoba zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów zgodnie z ofertą wystawioną przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sprzedawcy,
 • Konsument – Klient zawierający ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży towarów używanych niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Towary – przedmioty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę,
 • Sklep – internetowy sklep prowadzony przez Sprzedawcę działający na stronie internetowej pod adresem: https://metal-plast.eu/, umożliwiający zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę,
 • Sprzedawca – METAL-PLAST POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Brzozie Lubawskie, pod numerem 95B, 13-306 Kurzętnik, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000702226, REGON: 368720396, NIP: 8771479832, e-mail: elementykute@metal-plast.eu, tel. 600 112 240.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 • Regulamin określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 • Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w każdej chwili. Zmiana Regulaminu wiąże Klienta od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail do zmianie Regulaminu. Do umowy sprzedaży zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.
 • Treści prezentowane na stronach i podstronach Sklepu, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661  kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. 
 • Zdjęcia i opisy Towarów oraz inne materiały znajdujące się na stronach i podstronach Sklepu są przedmiotem praw autorskich Sprzedawcy lub są przez niego używane za zgodą producentów. Sprzedawca nie wyraża zgody na korzystanie z tych utworów.   


§ 3 Towar

 

 • Ceny Towarów w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (ceny brutto). 
 • Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać zmian asortymentu w Sklepie lub cen Towarów. Zmiany nie mają wpływu na wcześniej zawarte umowy z Klientami.
 • Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazywane są dodatkowo, obok ceny Towaru i zależą od wagi, gabarytu oraz liczby zamówionego Towaru.
 • Zdjęcia Towarów publikowane w Sklepie, mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru.
 • Rzeczywiste wymiary Towaru mogą różnić się względem tych wskazanych w Sklepie o +/- 2 mm.

 

§ 4 Zakup

 

 • Zawarcie umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu, może nastąpić: 
  • po założeniu Konta, przy wykorzystaniu interfejsu strony internetowej na której prowadzony jest Sklep, zgodnie z § 5 Regulaminu,
  • bez założenia Konta, przez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub za pośrednictwem poczty e-mail.   
 • Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami. Zamówienia zagraniczne są realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem przeprowadzone w drodze elektronicznej, obejmujące w szczególności wysokość kosztów wysyłki.
 • Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony internetowej oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 • Klient przed dokonaniem zakupu, zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z opisem kupowanego Towaru.  


§ 5 Konto

 

 • Konto w Sklepie zakłada się poprzez kliknięcie przycisku „Chcę się zarejestrować”, dostępnego z ekranu logowania do Sklepu. Do logowania na Konto w Sklepie, będą służyły podane przy rejestracji: adres e-mail oraz hasło. Do zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu. 
 • Sprzedawca może odmówić rejestracji lub usunąć/zawiesić Konto, w przypadku dodania w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajnym. 
 • Po wysłaniu formularza rejestracyjnego, Klient zostanie poproszony o potwierdzenie rejestracji, które jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy dotyczącej zawarcia umowy o prowadzenie Konta.
 • Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. od chwili potwierdzenia rejestracji.
 • Umowa o założenie konta może być także zawarta w trakcie składania zamówienia. 
 • Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich danych logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.  
 • Po założeniu Konta, Klient ma możliwość edycji swoich danych adresowych oraz podglądu historii i szczegółów zamówień.
 • Umowa o prowadzenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, przez usunięcie Konta lub złożenie wypowiedzenia drogą poczty elektronicznej.


§ 6 Zamówienia 

 

 • Sprzedaż Towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta, które można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 • W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, Klient, po wyborze Towaru, powinien kliknąć przycisk „Do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych dzieł sztuki, usunięcia znajdujących się tam Towarów, a także rezygnacji ze składanego zamówienia.
 • Po dodaniu do koszyka wszystkich Towarów, jakie Klient chce zamówić, wyborze sposobu dostawy i płatności oraz kliknięciu przycisku „Dalej”, Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą dane zamówienia. 
 • Jeżeli Klient posiada już Konto, wówczas może się na nie zalogować poprzez wybór przycisku „Zaloguj się”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien je założyć, zgodnie z § 5.
 • Po weryfikacji koszyka należy wybrać adres dostawy, dane do faktury oraz wskazać ewentualne dodatkowe uwagi do zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”. 
 • Wskazane w koszyku Towary wraz z ich cenami oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę ofertę sprzedaży tych Towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” akceptuje ofertę Sprzedawcy, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży Towarów. Warunki zawartej umowy, zostaną przez Sprzedawcę potwierdzone w wiadomości e-mail. 
 • W przypadku wyboru sposobu płatności: „PayU”, Klient po kliknięciu przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu operatora systemu „PayU”. Płatność odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. 


§ 7 Dostawa i płatność

 

 • Sposoby, koszty i terminy dostawy Towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. 
 • Termin płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • Koszty związane z realizacją płatności i dostawą Towaru ponosi Klient. Koszt wysyłki Towaru za granicę jest ustalany indywidualnie. W tym celu, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 • W przypadku zamówienia Towarów o niestandardowych gabarytach albo gdy niezbędne okaże się nadanie większej ilości paczek bądź wysłanie towaru na palecie, koszt dostawy może okazać się wyższy niż podany w formularzu zamówienia. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie o zmianie wartości zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po zaakceptowaniu przez Klienta nowych warunków dostawy.
 • Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych licząc od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Sprzedawca może wydłużyć czas realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach, informując Klienta o opóźnieniu i jego przyczynie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na dłuższy czas oczekiwania, ma prawo zrezygnować z zamówienia a dokonana zapłata za towar zostanie zwrócona.
 • Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 • Klient jest świadomy, że ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, konieczne jest sporządzenie protokołu szkody. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu Towaru.
 • Klient może skorzystać z jednej z następujących metod płatności:
  • Przelew tradycyjny na rachunek sprzedawcy w PKO BP S.A.,
  • Płatność za pośrednictwem serwisu „PayU”,
  • Płatność przy odbiorze Towaru za pobraniem,
  • Płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy.


 § 8 Odstąpienie od umowy

 

 • Konsumentowi, zawierającemu ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta lub inną osobę, która dokonała odbioru Towaru od przewoźnika. 
 • Odstąpienie od umowy może być złożone drogą poczty elektronicznej lub pisemną.
 • Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem: https://static.abstore.pl/design/accounts/metal-plast/img/formularze/formularz-odstapienia-od-umowy-1.pdf
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. elementy kute według indywidualnych ustaleń z klientem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 
 • Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


§ 9 Reklamacje

 

 • Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, drogą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@metal-plast.eu lub telefonicznie. 
 • W reklamacji należy podać dane Klienta, oznaczenie zamówienia oraz przyczyny reklamacji wraz z dokumentacją zdjęciową. Sprzedawca może żądać od klienta przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów, niezbędnych do ustalenia przyczyn i zakresu usterki.
 • Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż przez upływem 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyn i zakresu usterki.  
 • Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary. Gwarancji udziela producent Towaru. 
 • Okres gwarancji producenta wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży przy założeniu, że Towar używany zgodnie z powszechnymi zasadami eksploatacji Towaru i zgodnie z jego przeznaczeniem. Użycie Towaru w inny sposób, skutkuje utratą gwarancji.
 • Gwarancją nie są objęte części posiadające określoną żywotność lub podatne na zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne jak np. uszczelki, przewody gumowe i plastikowe, elementy z tworzyw sztucznych, elementy szklane i plexiglas-owe, elementy ścierne, obrotowe.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:
  • uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych,
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach i do celów do tego nieprzeznaczonych,
  • uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu mechanicznego, hydraulicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Klienta,
  • uszkodzeń w wyniku zaniechania dokonywania stosownych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu, do których zobowiązanych jest Klient we własnym zakresie,
  • uszkodzeń spowodowanych działaniem zjawisk zewnętrznych np. wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożarów itp.
 • Gwarancja producenta wygasa także w przypadku:
  • podjęcia próby samodzielnej re-konfiguracji, rozbudowy lub zmiany konstrukcyjnej zakupionego sprzętu,
  • naruszenia plomb lub blokad umieszczonych na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład,
  • wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub innych niezwiązanych z zużyciem eksploatacyjnym,
  • wszelkich prób napraw podejmowanych przez nieuprawnione osoby fizyczne lub firmy,
  • wszelkich prób napraw sprzętu przez użycie nieoryginalnych lub nieregenerowanych podzespołów i materiałów.
 • Gwarancja nie zobowiązuje producenta do wymiany części z powodu jej naturalnego zużycia lub wymiany zespołu z powodu naturalnego zużycia jego części.


§ 10 Dane osobowe 

 

 • Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta, w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Klienta dobrowolnie w serwisie www.metal-plast.eu.
 • Dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy sprzedaży, Sprzedawca wykorzystuje w następujących celach: 
  • zawarcia i wykonania łączącej Strony umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w uzasadnionym interesie Sprzedawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketingowych – w przypadku korzystania z usług Newslettera i na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Klienta zgody, którą można cofnąć w każdej chwili (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Sprzedawca realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Sprzedawcy,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:  
  • przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie się roszczeń wynikających z umowy; 
  • przez okres określony w przepisach prawa, w szczególności przez okres, w którym przepisy nakazują Sprzedawcy przechowywać ewidencje związane ze sprzedawanymi Towarami;
  • przez okres aktywnej subskrypcji Newslettera.
 • Podane dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom: 
  • podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Sprzedawcy; 
  • podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi prawne, księgowe, doradcze, audytowe; 
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną i przewozową; 
  • podmiotom podwykonawczym, których działanie jest niezbędne do wykonania umów w szczególności  producentom, importerom, dystrybutorom Towarów oferowanych w Sklepie,
  • operatorom płatności, w tym platformie PayU.
 • Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli obszar Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii).
 • Dane osobowe będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany.
 • Klient posiada prawo do: 
  • dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz prawo ich sprostowania,
  • wnioskowania o usunięcie danych osobowych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych do innego administratora, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę,
  • w razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych w innym zakresie lub celu niż wynikające z ust. 3, Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Niezależnie od powyższych uprawnień Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Twórcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru i umowy o prowadzenie Konta.


§ 11 Pliki cookies

 

 • Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 • Sprzedawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Sklepu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Sprzedawca podmiotów.
 • Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Sklepie do preferencji danego Klienta, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 • Klient jest świadomy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 • Pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi systemu operacyjnego Klienta.
 • Klient jest świadomy, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta lub usunięcie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.


§ 12 Techniki marketingowe

 

 • Sprzedawca stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). 
 • Sprzedawca nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 • Informacje zachowaniu użytkowników w Sklepie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Sklepem.
 • Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Klienta wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Klienta pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


§ 13 Postanowienia końcowe

 

 • Spory wynikające z umowy sprzedaży towaru, mogą być rozwiązywane za pomocą internetowej platformy pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej, na której prowadzony jest Sklep. 

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem Twoich danych osobowych jest METAL-PLAST POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Brzozie Lubawskie.
Twoje dane są przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy na podstawie naszego uzasadnionego interesu  lub na podstawie i w celu wykonania umowy sprzedaży. Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych w celu ich wypełnienia (wynikają one z przepisów szczególnych, w tym obowiązków podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu ciążących na nas obowiązków oraz upływie okresu przedawnienia przysługujących nam roszczeń. 
Część czynności przetwarzania Twoich danych osobowych powierzymy naszym księgowym, informatykom, dostawcom poczty internetowej i systemu organizacji pracy i bazy danych w naszym sklepie. Twoje dane nie będą przetwarzane przez inne podmioty lub przez ww. w celach innych niż wskazane powyżej. Twoje dane nie zostaną przez nas przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Poszczególne czynności przetwarzania mogą być dokonywane przez zautomatyzowany system podejmowania decyzji, jednak nie będzie to miało wpływu na Twoją sytuację i nie poniesiesz z tego tytułu żadnych konsekwencji.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do informacji jakie dane przetwarzamy. Możesz żądać ich ograniczenia, usunięcia, przeniesienia do innego administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W razie stwierdzenia naruszeń przepisów, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych sprawującego nadzór nad ochroną danych. osobowych.  
 


 Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dot. przetwarzania moich danych osobowych oraz że jest ona dla mnie czytelna i zrozumiała.